MISIR SORUNU VE NİZİP SAVAŞI
Sayfalar : 1 2 [3]

Antep Halkına Bildirilir ki:

“Dünkü gün Mısır ordusu ile İstanbul ordusu üzerine varılıp pek fena tarumar ettiğimizi şimdiye kadar işitmiş olacaksınız. Sizin ettiğinizi kendi merhametimden affettim.Hatta ilkin Antep’e gelmeyip ordunun üzerine gitmemiz, kadın ve çocuklarınıza merhametten icap etmiştir. Bu defa da tarafımızdan teşebbüs-ü umur ile mesalih miriyeyi birlikte görmek için Antep’in ileri gelen eşrafından Hüseyin Efendi tarafımıza gönderilmiştir. Siz Antepliler affettiğimi bilip başka yerlere gitmişsiniz varsa cümleniz Antep’e gelip işleriniz ile meşgul olarak miri hizmetler dahi görmeyiniz. Maazallah bu af ve buyrultudan sonra taşrada kimse kalıp Antep’e gelmez ise başka türlü terbiye edeceğim.Kesin ve doğru olarak bilmeniz için Divan-ı Asker-i Mısrıye’den bir günlük yoldaki Nizip’ten işbu buyrultu çıkarıdı. Gerektir ki mucibince harekatı aykırı işlerden çekinesiniz “

Yenilgiden sonra İbrahim Paşa Antep’i yakıp yıkmaya bütün halkı kılıçtan geçirmeyi ,taş üstünde taş bırakmayıp üzerine arpa ekeceğine yemin etmişti. Fakat bu olay Antepli bilginlerden Hafız Paşa’nın buluşuyla önlenmiştir. Nizip savaşını kazanan İbrahim Paşa’nın Antep üzerine yürüdüğünü haber alan Antep halkı kadın, çocuk şehri terk ederek Maraş yönüne çekilmişlerdi. Tam bu sırada savaş sırasında tarafsız kalan Antep’in medrese mensupları ve aydın kişiler devreye girdiler. Bu kişiler 120 kişilik heyet teşkil ederek şehre 3-4 saat mesafede bulunan İbrahim Paşa’yı büyük bir saygı ile karşıladılar. Bu heyetin başında medrese ileri gelenlerinden Küçük Hafız Paşa denilen kimse bulunuyordu. Hafız Paşa İbrahim Paşa’yı gönül alıcı sözlerle yumuşatmasını bilmişti. Bunun üzerine İbrahim Paşa ile Antep heyeti arasındaki yapılan anlaşmaya göre Antep’in doğu tarafında derme çatma birkaç kulübe ile bostan yakılmış Mısır askeri tarafından yağma edilmiş ve buraya arpa ekilerek İbrahim Paşa’nın yeminin yerine getirilmesi sağlanmış ve Antep yakılıp yıkılmadan kurtarılmıştır.Nizip yenilgisi sonucu Rusya Hünkar İskelesi Anlaşmasının gereklerini yerine getirmesi icap ettirdiğinden İngiltere buna meydan verdirmemek istedi. İngiltere Rusya’nın Akdeniz’e inmesini engellemek amacıyla Mehmet Ali Paşa’ya baskı yapmaya başladı. Fransa’ya güvenen Mehmet Ali paşa bu baskılara karşı koymaya çalıştı. Fakat Mehmet Ali Paşa baskılara fazla dayanamayarak işgal ettiği Suriye’den çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti de gönderdiği bir fermanla Mısır’ın yönetimini babadan oğla geçmek üzere Mehmet Ali Paşa’ya bırakıldı ve on yıl süren Mısır sorunu son buldu ve Antep ve çevresi de tekrar Osmanlı idaresine girdi.

 

 

Sayfalar : 1 2 [3]


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...