ANTEP İÇİN SÖYLENENLER
Sayfalar : 1 [2] 3 4 5 6 7 8

“ Bütün İslâmiyet’in şerefli tarihi, kahraman Gaziantep mücahitlerinin gösterdiği kudret ve kahramanlık ile haklı olarak iftihar eder. Bütün mücahitlerimizin ve Antep’in fedakâr halkının yüksek alınlarından kemali takdirle öperim. İfa ettiğiniz büyük kahramanlık sayesinde muvaffakiyet mutlaka bizimdir.”

Şark Cephesi Kumandanı
General
Kâzım Karabekir

“Antepliler yalnız Gaziantep’i değil, Türkiye’yi de kurtardılar. Milli mücadelede mutlak muvaffak olacağımız inancını bugün yapılmakta bulunan Antep müdafaası teyid etmektedir.”

Mareşal
Fevzi Çakmak

Antep muharebesi Türkler’in müdafaasındaki azim ve metaneti ile çevikliğini,bununla beraber sokak muharebeleriyle evlerin müdafaa haline vaz’ındaki kabiliyetlerini bir defa daha izhar eyledi.

 

Fransız Kumandanlarından

Kolonel Abadi

Antep’in sükutunu görmek için 9 ay beklemek lazım geldi. Halbuki Anadolu’da bin Antep var. Anadolu cenuptan işgal edilemez.

Fransız Şark Orduları Baş komutanı

General Gouraud

Sayfalar : 1 [2] 3 4 5 6 7 8


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...