ANTEP İÇİN SÖYLENENLER
Sayfalar : 1 2 [3] 4 5 6 7 8

Gaziantep evlerinin duvarlarında hâlâ mermi deşikleri vardır. Antep yavrularının, top patlayışı arkasından duyulan seslerini işitir gibiyim:

-“ Korkmayın, analar,yedi buçuklu geliyor.”

Antepliler on beşlikten aşağı gülleden telâş etmez olmuşlardı. Ordumuz, hazinesiz fetvâ ve ferman mahkûmu Mustafa Kemal’in tarihi bundan yâr olmuştu. Onu ölünceye kadar halka inanmaktan ayırmayan kuvvet, Cenup, Ege ve Şark Türklüğünün bu manzarası idi. Büyük Millet Meclisi Antep’e Gazi rütbesini verdi, düşman O’nu: Türk Verdün’ü diye anıyor. Bizim kurtuluş mucizesinin asıl sırrını anlamak isteyenler,cenupta halk hatıraları, halk hikâyeleri ve halk destanları arasında,bir kuvay-i milliye seferi yapmalıdırlar.

Falih Rıfkı Atay

Gaziantep gibi İstiklâl mücadelesinin kahramanlık sembolü olan Gazişehri yakından görmek, vatani,hislerimi daha çok ateşlemiş ve bozullaşmış oldu. Orada halkı vatanına,milletine çok bağlı gördük. Dillerinin yiğitçe telâffuz edilen kelimeleri bizi,doğudan göç eden atalarımızın asırlarında yaşattı.Kahramanlık örneği Gaziantep!Sen,anavatan topraklarında daima var ol...

Mehmet Faruk Gürtunca

Antep harp görmüş,muhasara edilmiş ve verdiği müdafaa savaşlarıyla kahramanlığın en yüksek mertebesine erişmiş,gazilik ünvanını almış müstesna bir şehrimizdir.

Kemal Aydar

Gaziantep’i bir defa gördüm. Şehri ve insanlarını o kadar sevdim ki...İstediği yerde doğmak insanın elinde olsaydı,ben mutlaka Gaziantep’te doğardım.

Şevket Rado

Arap elbisesi giymiş bir Türk oğlu Türk...İşte Gaziantep bu bence, yani zarfı tamamen yabancı,fakat mazrufu Türk,benim hayret ettiğim,dünyanın hiçbir tarafında böyle garip bir şehir yoktur. Ya zarf mazrufa tesir eder,ya mazruf zarfa. Bunda ikisi de ayrı ayrı duruyor.

Bediî Faik

 

Sayfalar : 1 2 [3] 4 5 6 7 8


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...