ANTEP İÇİN SÖYLENENLER
Sayfalar : 1 2 3 4 5 [6] 7 8

Sadece istiklal savaşımızın değil, Türk ve hatta cihan tarihinin sayılı menkıbelerini yaratmış kahramanların evlatlarına selam

M. Naci Çerezci

Gaziantep Valisi

“Türkler!...Hürmetle eğiliniz. Antep karşısındasınız. Onu, o aşkı vatan timsalini, kendi ezeli ve ulvi kahramanlığınızı selamlıyorsunuz !Antep’in destan-i zaferini millet dokuz aydır heyecanlar içinde takip ediyor ve dokuz aydır her gün Antep,o destana yeni bir sahife-i celadet ilave ediyor.”

Kahraman Antepliler!.. yanmış yıkılmış evlerinizin enkazını kendinize siper yaptınız.10 kişi 1 tüfeği bekliyorsunuz .Birinizin şehadetini müteakip öbürü tüfeği yakalıyor ve yine topların,tankların hücumuna karşı delik deşik göğüslerinizi kalkan yaparak kazandığınız mevki-i şerefi kimseye vermiyorsunuz.

Gaziantep!..Sen bir abidesin!Sen ikinci bir Plevne,ikinci bir Çanakkale’sin!..

Onun için hükümet bugün senin asil ve yaralı göğsüne gazi madalyasını takarken, bütün millet birden karşında huşu ile şükranla eğiliyoruz.Gaziantep!.. Dünyada bir tek Türk kaldıkça senin ismin mukaddes tanınacak, dünya durdukça senin Gazi kalen, Türklüğün ebedi bir timsali olacaktır.

Hâkimiyet-i Milliye, 7 Şubat 1920

Müfide Ferit (Tek)

Köylü- kentli, aydın-cahil, fakir-zengin bütün bir toplum, aynı dava ve aynı ülkü içinde birleşince, Türk ırkının nasıl yenilmez bir kuvvete sahip olduğunu milli mücadele ve onun bir nevi önsözü olan “ Antep Harbi” canlı, en ibret verici bir şahittir.Bir cümlede, bir kararda, milletin bütün fertleri birleşince, işte o ülkü olur.Güneydoğu Anadolu’nun sıcak toprağında isimleri uyuyan ve hatıraları türbe olan Gaziantep şehitleri işte bu ülkünün kendisi ve canlı örnekleriydi. Kimlerdi bunlar o günün yanık türkülerinde halkın gönlünü hicran ve matemle titretenler bu çetin mücadelenin birer sembolü idi.Onların dışında kalanlar bugün meçhul kahramandır. Gün ışığı efsaneyi çözer-Gaziantep bir tarih değil, efsanenin kendisidir. Amma gerçeğin efsanesi. Tarih olağanüstü olaylardan bahsetmez.Gazinatep’de ise olağanüstü olay tarih oldu.

                                                                                          Prof. Cahil Tanyol
                                                                        ( Umumi Sosyoloji Kürsüsü Başkanı )

“Ayıntaplılar yalnız Ayıntap’ı değil, Anadolu’yu da kurtardılar. Müdafaa-i Milliye de pişdar ( öncü) oldular. “

Mustafa Kemal Atatürk

Sayfalar : 1 2 3 4 5 [6] 7 8


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...