ANTEP İÇİN SÖYLENENLER
Sayfalar : 1 2 3 4 5 6 [7] 8

“ Antep, bütün harekatın merkezi olmakta devam ediyor.Güneydeki bütün milli hareketlerin başarısını da tabii olarak Antep kahramanlarına borçlu bulunuyoroz”

15.12.1920

2. Kolordu Komutanı

Selaheddin Adil

“Antep savunması, Plevne, Kartaca ve Truva savunmalarından daha üstündür.”

Kütahya Milletvekili Cevdet Bey

( T.B.B.M 5.3.1929 )

Genelkurmay Başkanı, Antep’e gelişinde cepheleri gezdi ve şunları söyledi: Antep müdafaasının tetkiki her kurmay subayın, milli dayanışmanın harikalar yarattığını bilmesi için lazımdır.

Mareşal Fevzi Çakmak

“ Antep harbine iştirak eden askerler, Antep ismini, kendi sancaklarına, kemâl-i iftiharla yazabilirler.”

Fransız Tümen Komutanı

General Dolamount

Antep’in beklenmeyen sükutu, Sevr anlaşmasının tetkiki için Londra’da yapılan konferansda iki hafta evvel meydana gelmişti. Bu mesud hadise sebebiyle Fransa’nın konferansdaki mevkii pek kuvvetli olarak takviye edildi.

Kurmay Albay Abadie

Antep’deki Fransız Kuvvetleri Komutanı

Sayfalar : 1 2 3 4 5 6 [7] 8


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...