ANTEP İÇİN SÖYLENENLER
Sayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 [8]

Londra Konferansı’nda İngiliz delegeleri:

“Yunanlılar’a daha çok destek verelim.Artık Türkler’in işini bitirsinler”anlamında konuşunca,Fransızlar’ın yüksek komiseri olup,Çanakkale’de sağ kolunu kaybeden general Guro,pardesüsünün boş kolunu sallayarak ayağa kalkıyor:

“Beyler siz hayal görüyorsunuz! Türkler’in işini Yunanlılar mı bitirecek?..Biz,koca Fransız devleti, bir Antep Sancağı ile başa çıkamadık!..”

General Gouraud (Guro)

Antep’in çok ıstıraplı ve uzun bir savunmadan sonra düşmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne her taraftan, her ilden telgraflar yağdı. Bunları Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, halka ilan için Antep’e gönderiyordu.( Bir örnek)

“... Fransızlara karşı mücahit Antepliler savunmada harikalar yarattılar. Bu şehir, İslâm tarihine yeni bir kahramanlık örneği hediye etti. Ve oğuldan toruna devredilmek üzere her Müslümanın kalbine nurdan bir kalemle yazıldı.Bundan böyle İslâm aleminin gözünde, Antepli her mücahit büyük bir bayraktar,büyük bir kahraman ve saygı duyulan gazidir.”

Akdağ Belediye Başkanı Naci

Ulema adına Müftü Edip

Antep harbinde Yıldırım taburu dördüncü bölük komutanı olarak birçok cephede çarpışan, imalat-ı harbiyenin müdürlüğünü yapan, harpten iki yıl sonra da gördüklerini, yaşadıklarını ( Gaziantep Müdafaası) diye yazan Lohanlı Mustafa Nurettin diyor ki:

“ Bizi ne top mağlup etti, ne tüfek.Bizi ne düşmanın kuvveti yıldırdı, ne mühimmatı, ne tankı ve ne de tayyaresi...

Bizi yalnız bir şey ezdi, gözlerimizden kanlı yaşlar döktürerek yurdumuzdan çıkardı: O da açlık !

Antep galibiyetinden düşman utandı. Biz mağlubiyetimizden utanmıyoruz. Çünkü her şeyimizi kaybettik, ama namusumuzu ve şerefimizi kurtardık.

Antep, sokak savaşında Fransızları hayrete düşürdü. Tereddütsüz şunu söyleyebilirim ki Ayıntap, müdafaasındaki başarısını kendi evladına borçludur. Yoksa içteki veya dıştaki bir kumandanın maharetine borçlu değildir.

Antepli kendi göbeğini kendi kesmiştir.”

Lohanlı Mustafa Nurettin

 

 

Sayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 [8]


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...