19.YÜZYILIN İLK YARISINDA ANTEP
Sayfalar : [1]

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu olumsuz iç ve dış şartlara rağmen Antep 19.yüzyılda  Halep hariç Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Kuzey Suriye bölgesinin en önde gelen şehri idi. Zaten 19. yüzyılda bile Antep için “Antep Mahmiyesi”  deyimi kullanılmaktaydı. Antep 1830 tarihinde Maraş eyaletinden alınarak Halep eyaleti sancağına dahil edilmiştir. 1818 yılında büyük bir kuraklık, 1821 temmuzunda da Antep’te büyük bir deprem meydana gelmiş birçok bina yerle bir olmuş, birçok insan ölmüş, geri kalan binalarda büyük hasar meydana gelmişti. Osmanlı Devleti bu durumu göz önüne alarak Akka ordusuna gönderilmesi istenen un, arpa, ve koyundan vazgeçilmiştir. Bunun arkasından Antep’te bir felaket daha yaşanmıştır. Bu da pek çok ölüme yol açan veba salgınıdır.( 1826) 1818’de kuraklık yıllarında Halep valisi Hurşit Ahmet paşa Antep’ gelerek, Antep’in Cağdın köyünden, Akpınar denilen kaynaktan çıkan su ile o çevredeki bazı pınarlar ve Sarıt mezeresi köyü yakınında çıkıp elmalı suyu adını alan suların birleşmesiyle oluşan Kuveyk adı verilen bir yolla Halep’e akıtılan su ile uğraşmıştır. Bu yüzyılda Antep’te yüzyıllardır devam eden yeniçeri isyanları ve zorbalıkları had safhaya varmıştı. 18. yüzyıl sonlarında 19.yüzyıl başlarında şehir dışında göçebe aşiretlerin soygunculuk ve yağmacılık, şehir içinde Yeniçerilerin uygunsuz hareketleri Antep halkına huzursuz ve zor günler yaşatmıştır. 1823 tarihinde Antep’te büyük bir yeniçeri isyanı meydana gelmiş, isyancılar Maraş valisi Fevzi Paşanın sarayına hücum ederek eşyalarını gasp etmiş, Antep’e gelmiş oradan da şehir dışına firar etmişlerdir. II.Mahmud’un fermanıyla yeniçeri ocakları tüm yurtta kaldırılmış ve Antep’teki ocaklarda kapatılmıştır. (1826) Antep şehri bu yüzyılda isyanların yanı sıra Osmanlı ordusu ile Mısır’da isyan eden Mehmet Ali Paşa ordusu arasında meydana gelen savaşlar sonucunda büyük yaralar almıştır. 8 yıl Mısır işgalinde kalmıştır. Antep halkı bu işgaller sırasında Mısır ordusu ile mücadele ederek onlarla çete savaşları yapmışlardır.

Sayfalar : [1]


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...