19.YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ANTEP'TE GENEL DURUM
Sayfalar : [1] 2 3 4
19.YÜZYILIN İKİNCİ  YARINDA ANTEP'TE NÜFUS

1871 yılı kayıtlarına göre Antep’in toplam nüfusu 57.976 idi. Bunun 47.599’ u Türk-İslâm, 9833’ü Ermeni-Hıristiyan, 544’ü Musevi idi. 1906 ‘ya gelindiğinde toplam nüfusunun 89.994 olduğu bunun 69.920’ sinin Türk-İslam, 19.378 ‘inin Ermeni-Hıristiyan, 696’sının ise Musevi olduğu görülüyordu. Bu rakamlara bakıldığında 1871’den 1906’ya kadar geçen 35 yıl zarfında Türk nüfusu ortalama % 46,9 artmıştır. Ermeni nüfusu ise bu süre içerisinde % 96 artmıştır. Başka bir deyişle 1871’de şehir nüfusunun % 17 ‘si Ermeni iken 1906’a % 22 ‘si Ermeni olmuştur. Bu durumun sebebi Türk gençlerinin çok uzun süre askerlik yapmaları ve birçoğunun geri dönmemesi, dönenlerin ise hasta veya sakat olmalarıydı. Bunun yanı sıra şehirdeki Hıristiyan Ermeniler genellikle şehirde oturuyorlardı. Köylerde Ermeni nüfusu yok denecek kadar azdı. Ancak, köylerdeki birçok arazi şehirlerde oturan Ermenilerin mülkü olmuştu. Zamanla Türklerin ellerindeki topraklar ve iş Ermeni azınlığın eline geçti.20.yüzyılın başlarında Antep şehrinin ticari, sanayi ve zirai varlığının yarıdan fazlası, şehirde nüfus bakımından ¼ ‘ü bile bulmayan Ermenilerin eline geçmiş durumda idi. Ermeni gençler arasında Avrupa ve Amerika’da okuyanlar vardı. Şehirde faaliyet gösteren yabancı tüccarlar grubuna devletten her türlü kolaylık gösterilirken onlar işlerini genellikle Ermenilerle görüyorlardı. 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başlarında Antep’te ekonomik üstünlük Ermenilerin eline geçmişti. Antep’in 1895, 1899, 1900, 1904, 1906 yıllarındaki ayrıntılı nüfus cetvelleri aynı yılların Halep vilayet salnamelerinden alınmıştır.                           1895 Antep Kazası’nın Nüfus Cetveli

 

İnas ( kız)

Zükur ( erkek )

Yekün

İslâm

33.445

34.567

68.  013

Ermeni ( Katolik)

   159

   170

      329

Ermeni (Gregoryan)

5.514

 6.019

11. 533

Ermeni (Protestan)

1.723

1.805

   3.527

Yahudi

   360

   372

     732

Yekün

41.201

42.934

84.135

1899 Antep Kazası’nın Nüfus Cetveli

 

İnas ( kız)

Zükur ( erkek )

Yekün

İslâm

33.336

34.178

67.514

Ermeni ( Katolik)

166

168

334

Ermeni (Gregoryan)

6.821

5.968

12.789

Ermeni (Protestan)

1.843

1.843

3.686

Yahudi

370

360

730

Yekün

42.536

42.517

85.053

Sayfalar : [1] 2 3 4


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...