ANTEP SAVUNMASININ İKİNCİ DEVRESİ
Sayfalar : 1 [2] 3 4

Fransızlar’ın Antep’i Kuşatması

Norman kuvvetleri 15-16 Nisan 1920 gecesi, şehrin doğu ve güneyinde Hacıbaba, Acemkaya, Cunut sırtlarını işgale muvaffak oldu ve topçu ateşleriyle şehri döğmeye başladı. Şehrin 200 metre mesafe uzağında bulunan Makas Mağarası civarındaki tepeleri kuşattılar. Fransız komutanı Antep Mutasarrıfına bir mektup yazarak şehrin teslimini istedi. Norman Kıtalarının şehri muhasarası sırasında, Maraş’tan kadro halindeki 9. Kafkas Alayı’nın 2. Taburu cepheye geldi. Anteplinin o güne kadar duymadığı top sesleri yavaş yavaş halkın kulağını tırmalamaya başlamıştı. 16 Nisan Akşamı Yıldırım ve Şimşek Taburları’ da bozuldu. Kozanlı Cephesinde bulunan Kilisli Arslan Bey beraberindeki askerlerle gece karanlığından yararlanarak, ikinci müdafaa hattı olan Musullu Cephesine çekildi. Diğer taraftan Albay Debieuvre komutasında Kilis’ten Antep’e gönderilen kıta 17 Nisan 1920 günü, Antep’e gelerek şehrin batı kısmındaki Battal Höyük, Garaf ve İbrahimli sırtlarını işgal etti. Bu suretle Antep’eki kuvvetler fazla miktarda takviye edildiği gibi Antep şehri de Fransızlar tarafından muhasara altına alınmış oldu.

San Remo Konferansı ve Önemi

Fransızlarla İngilizler Nisan 1919’da Long-Berenger Petrol Mukavelesini imzalayarak; Türk, Irak, Romanya ve Rusya petrollerini taksim ettiler. Bu 24 Nisan 1920’de imzalanan San Remo Antlaşmasının temelini teşkil etti. Buna göre:

1-Padişah İstanbul’da kalacak.

2-Rumeli ve Boğazlar mıntıkası İtilâf Devletleri tarafından işgal edilecek

3-Ermeni Devleti kurulacak ve bu devletin denize kıyısı olacak

4-Osmanlı Devleti Suriye, Filistin, Irak, Arabistan ve Adaları terk edecek ve Amerika Ermenistan’ın sınırlarını tespit ederek manda idaresini üzerine alacaktı.

Bu antlaşma, İngiltere ve Fransa’dan başka İngiliz ve Fransız kolonilerini, Rusya, Romanya ve özellikle Mezopotamya’yı ilgilendiriyordu. Bu şartlar istikbal Türkiye’sinin esasları olarak Sevr antlaşması’na kaynak oldu. Türkiye San Remo Antlaşması’nda İngiltere’nin öne sürdüğü barış şartlarını kabul ettiyse de, Ağustos’a kadar imzalamadı. Lloyd George, 29 Nisan 1920’de mecliste durumu şöyle açıklıyordu:

‘‘Boğazların, Filistin, Mezopotamya ve Musul’u içine alan bölgenin koruması bize ait, bu görev bizim; Kilikya’yı Fransa koruyacak; Antalya bölgesinin korunması da İtalya’nın hükmü altında olacaktır.

Mağarabaşı Harbi (26 Nisan 1920) ve Kuşatmanın Kaldırılması

(İlk Fransız Taarruzu)

26 Nisan 1920 sabahı şehrin doğu kısmını kuşatan Norman birlikleri Mağarabaşı semtini aralıksız bombalarken, aynı anda iki tankın desteği altında 400 kişilik bir Fransız kuvveti Nizip yolu üzerinden şehrin doğu cephesine taarruz başlattı. Küçük çaplı top ve makineli tüfeklerle donatılmış tanklar, Türk siperlerine en yakın mesafelere kadar gelerek ateşe başladı ve piyadelerin ilerlemesini sağladılar. Düşman kuvvetleri, Millî Kuvvetlerin ateşleri karşısında ağır zayiat vermelerine rağmen, şehrin dış mahallelerine girmeye ve ilk saftaki evleri işgal etmeye muvaffak oldular. Millî Kuvvetler bu durum karşısında Fransız kuvvetlerinin üzerine yoğun bir ateş açmış ve bu mukavemet karşısında tutunamayan Fransız kuvvetleri geri çekilmeye mecbur olmuştur. Fransızların bu başarısızlığı Millî Kuvvetlerin maneviyatını kuvvetlendirmiştir.

Sayfalar : 1 [2] 3 4


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...