KRONOLOJİ
Sayfalar : [1] 2 3 4 5 6 7 8

1918

30 Ekim: Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması.6 Aralık: İngilizler Kilis’i işgal ettti.17 Aralık: İngilizlerin Antep’i işgal etmiştir.

   1919

13-14 Ocak: Maraş’tan Antep’e alışveriş için gelen Fransızca Öğretmeni Sedat Bey tutuklandı ve kısa süre sonra Mısır’a sürüldü.16-17 Ocak: İngilizlere direnmek isteyenler Alizade Ali Ağa’nın evinde bir toplantı düzenledi, sonuç alınamadı.23 Ocak: Akgöl ve arkadaşları tutuklandı.19 Mayıs: M. Kemal, 9. Ordu müfettişi sıfatıyla Samsun’a çıktı. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın uygulayıcısı olacaktır.

16 Haziran: Amasya Genelgesi (Tamimi) yayımlandı.7 Ağustos: On altı gün süren Erzurum Kongresi’ne 54 delege katıldı.

4 Eylül: Sivas Kongresi açıldı.11 Eylül: Sivas Kongresi sonunda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.15 Eylül: İngiltere ve Fransa Paris’te bir anlaşma imzaladı. Musul İngilizlere kalacak, petrolden Fransızlara yüzde 15 pay verilecek karşılığında Antep, Maraş ve Urfa Fransızlara bırakılacaktı.

2 Ekim: İngilizler, Türklerin kongreler düzenleyerek örgütlenmelerini önlemek için Damat Ferit Paşa Hükümetiyle işbirliği yapmaya çalıştılarsa da, mücadeleyi yitirdiler.20-22 Ekim: İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi Salih Paşa ile Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal arasında süren üç günlük görüşmeler sonunda Anadolu’nun Osmanlı Hükümeti’nden istekleri kabul edildi.25 Ekim: Amasya’da Antep ve dolayının Suriye-Türkiye arasında tampon bölge olacağı ve Türkiye’ye bağlı olmaktan çıkarılacağı, bunun önlenmesi gerektiği yolunda görüş birliğine varıldığı haberi Antep’te duyuldu.

Sayfalar : [1] 2 3 4 5 6 7 8


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...