KRONOLOJİ
Sayfalar : 1 2 3 4 [5] 6 7 8
29 Nisan: Kafkas Alayının topları Cunut sırtlarında ilk defa Mardin Tepe, Kurbanbaba, Kolej sırtlarını bombarduman etmeye başladı. Bu topçu ateşi, Kolej’deki Fransız topçuları ile karşılaştı.30 Nisan: Debieuvre kıtası da Antep’ten uzaklaştıktan sonra Mardin Tepe, Kurbanbaba hariç olmak üzere şehrin bütün etrafı Millî Kuvvetler tarafından zaptedildi; bu kez de Fransızlar, Millî Kuvvetlerin kuşatması altına girdi.1 Mayıs: Milli kuvvetler Mardin Tepesinin güneyindeki Karataş denen tepeleri işgal derek buradan Kurbanbaba üzerine bir gece hücum tertip etti.2 Mayıs: Kurbanbaba Taarruzu başladı.8 Mayıs: Büyük bir düşman kuvvetinin Kilitsen çıkarak Antep’e geleceği haberi alındı. Binbaşı Hamdi Bey kumandasındaki Türk kuvvetleri, Fransızlardan 2 bin esir ve iki savaş topuna el koydu. 12 Mayıs: Kılıç Ali Bey, milletvekili seçilerek Ankara’ya çağrıldı.22 Mayıs: Düşman kuvvetlerinin Kertil’den çıkarak Ulumahsere Köyü istikametinde yürüdüğü görüldü ve çarpışma başladı.    22 Mayıs: Türk kuvvetleri Maraş’a doğru çekilmeye mecbur kalmıştı.  Bu sırada Karayılan Sarımsak Tepe’ye taarruz ile düşman siperlerine girmeye muvaffak oldu.
24 Mayıs: Karayılan’ın şehit düşmesi.28 Mayıs: Ankara ile Fransa arasında mütareke imza edildi. Erkan-ı Umumiye Reisliği, Antep mutasarrıflığına çektiği telgrafta: ‘‘Antep şehri Fransızlar tarafından terk edilmek ve orada bulunan Fransız müfrezesi Antep haricine ordugahını ikame etmek üzere çekilecektir’’ diye belirtildi.
4 Haziran: Ankara hükümetinden, Antep Askerlik Dairesi Başkanı İrfan Bey’e gönderilen telgrafta: "Antep’in Fransızlar tarafından acilen tahliyesi lazımdır. Antep’te top menzili dahilinde hiçbir Fransız Ordugahı bulunmasına muvafakat edilemez." denildi.

20 Haziran: 2.Kolordu Kumandanlığına Selahaddin Adil Paşa’yı tayin edildi. Kolordu’ya bağlı Antep mıntıka Kumandanlığına ise Miralay İrfan Bey getirildi. 26 Temmuz: 2. Kolordu Komutanı Selahaddin Adil, Antep’i kurtarmak amacıyla bir saldırı düzeni için Maraş’a hareket ederek Antep’in 12 km kuzeybatısındaki Sam Köyü’ne geldi.

Sayfalar : 1 2 3 4 [5] 6 7 8


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...