KRONOLOJİ
Sayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 [8]

6 Ocak: Generalkurmay Başkanlığının verdiği karar doğrultusunda 2. Kolordu, Sam Köyü’nde toplandı. Alınan karar doğrultusunda Akçakoyunlu’dan gelecek olan düşman kafilesine taarruz edilmesi uygun görüldü.16 Ocak: Fransız Konvoyu, Akçakoyundan binbaşı (Knal de Mari)’nin kumandasında Anteb'e doğru hareket etti.

19 Ocak: İkiz kuyu Muharebesi.20 Ocak: Nizamiye fırkaları sonuç elde edemeyince Nizip'in batısında tekrar Antep'in kuzey ve doğusundaki ordugâhlarına geçerken Fransız nakliye kolu da Antep'e girdi.26 Ocak: Sevr Antlaşması imzalandı.2 Şubat: Savunma Kuvvetleri temsilci olarak Mehmet Ali Efendi’yi, savunmada yaşanan sıkıntıları anlatmak üzere Kolordu Kumandanlığına gönderdi. 6-7 Şubat: 2. Kolordu, kesin bir çıkış taarruzu yapma kararını aldı. Antep dışına çıkacak aileler Ahmed Çelebi'de toplandı.8 Şubat: Antep’e ‘‘Gazilik’’ ünvanı verildi. 9 Şubat: 11 maddelik bir teslim anlaşması düzenlendi. Fransızlar sessiz ve törensiz bir şekilde şehrin önemli mevkilerini işgal etti. 13 Şubat: Fransızlar Adana'da, Antep'in düşüşüne dair resmi bir tebliğ yayınladılar. Bu tebliğde: "Bütün şartları kabul eden Kemalist müdafaacılar 9 Mart 1921 tarihi sabahı bir teslim mukavelesi imza etti" deniyordu.23 Şubat: Londra Konferansı yapıldı. 11 Mart: Fransa Hükümeti Londra Konferansı hükümlerini dikkate almayarak Türk Murahhas Heyeti Başkanı Bekir Sami Bey ile bir anlaşma yaptı. 11 Mart 1921 tarihli Briand-Bekir Sami Anlaşması ile Fransızlar, güney cephesindeki çarpışmalara son vermeyi ve Sevr'den farklı olarak Urfa ve Antep'i Türkiye'ye bırakmayı kabul ediyorlar, lâkin buna karşılık Elazığ, Diyarbakır ve Sivas bölgelerinde birtakım ekonomik ayrıcalıklar kazanıyorlardı.

21 Ekim: Ankara Antlaşması imzalandı. Fransa Ankara Hükümeti’ni tanıdı ve ona Kilikya’yı iade etti. M. Kemal ‘‘Nutuk’’ta Türk-Fransız Antlaşması için: ‘‘Bu antlaşma ile siyasî, iktisadî, askerî vs... hiçbir hususta istiklalimizden hiçbir şey feda etmeksizin, vatan topraklarımızın kıymetli parçalarını işigalden kurtarmış olduk. Bu antlaşma ile millî davamız ilk defa olarak Batı Devletlerinden biri tarafından kabul ve ifadeedilmiş oldu’’ şeklinde sözleriyle fikirlerini beyan etti.

25 Aralık: Antep Bağımsızlığına kavuştu.

Sayfalar : 1 2 3 4 5 6 7 [8]


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...